+46 (0) 46 18 99 99 info@arcshop.se
Kundvagnen är tom

Om oss

ArcIT Group är ett nytänkande och framåtsträvande IT-företag med kundens verksamhet i fokus. Vi effektiviserat IT-miljöer, stöttar expansioner och optimerat kommunikationskanaler med kvalitativa IT-lösningar. Vår specialitet är drift och underhåll på marknadsledande system där vi erbjuder kundanpassade supportavtal till företag. Våra avtalskunder har en utsedd tekniker för att snabbt få en direktkontakt när support önskas. Alla kunders vitala system övervakas så att vi tidigt kan avgöra vilken insats som krävs. Vi levererar hårdvara, allt från tillbehör till kompletta installerade serversystem från ledande leverantörer och tillverkare i branschen.

Affärsidé

Vår affärsidé är att vara den kompletta IT-partnern för företag och organisationer i regionen, ArcIT Group ska vara det professionella förstahandsvalet som leverantör av teknisk IT-support och hårdvara.

Kvalitetspolicy

Vi ska för våra kunder tillhandahålla rätt kvalitet på produkter, hög och snabb service samt i alla stycken ett trevligt bemötande samt vara ärliga och pålitliga i vårt affärsuppträdande. Skapa långsiktiga relationer med våra kunder, leverantörer och personal. Hålla våra löften om leverans-säkerhet. Vi ska dessutom vara flexibla och anpassa oss efter kunders behov samtidigt ska vi alltid upprätthålla en god image för vårt företag. Ständig utveckling av vårt arbetssätt är en förutsättning för att vi ska klara vår framtida konkurrenskraft. För att verksamheten skall ha rätt inriktning måste vi förstå våra kunders krav och förväntningar och uppfylla dessa. Endast då blir vi ett förstahandsval för nuvarande och framtida kunder. Kvalitetsfrågor är en integrerad del av den dagliga verksamheten i hela företaget. Vi tillvaratar
medarbetarnas kunskap, kompetens och erfarenheter så att alla känner glädje, motivation och delaktighet i kvalitetsarbetet.


Miljöpolicy

ArcIT Group AB skall sträva efter att minimera den egna verksamhetens påverkan på den yttre miljön och att anpassa denna verksamhet till ett uthålligt utnyttjande av naturresurserna. Tillämplig miljölagstiftning samt myndigheters krav och föreskrifter på miljöområdet skall följas. I miljöarbetet skall ingå att förebygga miljöföroreningar och att ständigt förbättra verksamheten med avseende på dess miljöaspekter. Känslan av ansvar för miljön ska befordras hos vår personal så att miljöarbetet blir en naturlig del av den dagliga verksamheten. Genom att ständigt ha en öppen dialog med våra leverantörer och kunder ska vi verka för att reducera våra produkters miljö-påverkan.